1421 София, кв. Лозенец, ул. „Св. Теодосий Търновски“ 30, ет. 1, П.К. 39
тел.: (02)963-0464, 963-2638; факс: (02)963-1074, e-mail: spectri@spectri.net
СПЕКТРИ е изключителен партньор за България на
Сайтът е собственост на spectri.net
СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ
     

шумомери за
работна среда

    

ШУМОМЕРИ ЗА РАБОТНА СРЕДА

Интегриращи шумомери клас I

Модели:
2240 - свали PDF на български език (1,3MB)
- свали PDF на английски език (1,3MB)

2239 - свали PDF на български език (0,3MB)
- свали PDF на английски език (0,1MB)

2238 - свали PDF на английски език (1,4MB)

2250L - свали PDF на български език (0,9MB)
- свали PDF на английски език (0,5MB)

Дозиметри:
4444 - свали PDF на български език (0,1MB)
- свали PDF на английски език (0,6MB)
  
опростени шумомери за работна среда 
 
     

шумомери за околна среда

    

ШУМОМЕРИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА


Модели:
2250 - свали PDF на български език (0,9MB)
- свали PDF на английски език (0,5MB)

2260 - свали PDF на български език (0,2MB)
- свали PDF на английски език (0,8MB)

2270 - свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (1,7MB)

3639 - свали PDF на български език (0,5MB)
- свали PDF на английски език (1,8MB)


  
шумомери за околна среда  
 
     

акустични
калибратори

    

АКУСТИЧНИ КАЛИБРАТОРИ


Модели:
4231- свали PDF на български език (0,6MB)
- свали PDF на английски език (1,0MB)4226- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,2MB)


  
акустични калибратори  
 
     

софтуер

    

СОФТУЕР7815- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,9MB)

7825- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,7MB)

7843- свали PDF на български език (0,5MB)
- свали PDF на английски език (0,6MB)

LimA- свали PDF на български език (0,4MB)
- свали PDF на английски език (2,2MB)

Predictor- свали PDF на български език (0,4MB)
- свали PDF на английски език (1,0MB)

Dirac-7841- свали PDF на български език (0,4MB)
- свали PDF на английски език (1,6MB)

Building Acoustics- свали PDF на български език (0,4MB)
- свали PDF на английски език (4,8MB)

  
акустични калибратори