1421 София, кв. Лозенец, ул. „Св. Теодосий Търновски“ 30, ет. 1, П.К. 39
тел.: (02)963-0464, 963-2638; факс: (02)963-1074, e-mail: spectri@spectri.net
СПЕКТРИ е изключителен партньор за България на
Сайтът е собственост на spectri.net
СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ
     

връзки

    

Партньори (основни):


Спектри ЕООД - www.spectri.net
Bruel&Kjær sound and vibration- www.bksv.com
Технически Университет - София - www.tu-sofia.bg
Институт по въздушен транспорт - www.aviation.bg
ГИС - София - www.gis-sofia.bg
Българска Асоциация за Обществен - www.nonoise-bg.com
Контрол и Управление на Шума
(БАОКУШ)
Национална секция по акустика - ceec.fnts-bg.org
към СЕЕС към ФНТС
Съюз на метролозите - www.smb-bg.org


Клиенти:


Министерство на Финансите - www.minfin.bg
МОСВ - moew.government.bg
Министерство на Здравеопазването - mh.government.bg
Столичен Инспекторат - inspectorat-so.org
Община София - www.sofia.bg
Община Пловдив - www.plovdiv.bg
Община Бургас - obstina-bourgas.org
Агенция Пътна Инфраструктура - napi.government.bg
Летище София - www.sofia-airport.bg
АЕЦ Козлодуй - www.kznpp.org
НЕК ЕАД - www.nek.bg
Български институт по Метрология - bim.government.bg
Спарки Елтос АД - www.sparkygroup.com
Висше военноморско училище - www.naval-acad.bg
“Н.Й.Вапцаров”
МБАЛСМ – “Пирогов” - www.pirogov.bg
Челопеч Майнинг - dundeeprecious.com

  
www.spectri.net