Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Проектиране, монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и вибрациите.

Фирма СПЕКТРИ развива широка инженeрингова дейност в областта на шума и вибрациите. Основното оборудване и ноу-хау, използвани от СПЕКТРИ са от водещия световен производител в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания. Основните инженерингови дейности в областта на ШУМА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти).

 

Измервания и контрол: 

Органът за контрол от вид С при „СПЕКТРИ“ ЕООД гр.София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с регистрационен номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2020 г. Целта на акредитацията е да се предложи на клиентите обслужване с доказана и призната техническа и експертна компетентност в областта на шума и вибрациите.

За изпълнение на идеята и целта на акредитация, СПЕКТРИ ЕООД се ръководи от два основни факта – притежаване на оборудване от висок клас, което е метрологично проследимо и експертен  персонал, който е доказал своята компетентност в изпълнените десетки проекти с национално и обществено значение.

 

ЗАПОВЕД 616 / 30.11.2016

Обхват на акредитация:

 • КОНТРОЛ НА ШУМ В ОКОЛНА И/ИЛИ БИТОВА СРЕДА
 • КОНТРОЛ НА ШУМ В РАБОТНА СРЕДА
 • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМА "РЪКА-РАМО" И НА "ЦЯЛО ТЯЛО" 
 • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ НА МАШИНИ
 • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

 

Повече информация относно ОКС "СПЕКТРИ - ИЗМЕРВАНИЯ" може да откриете на един от тематичните ни уебсайтове www.измервания.ею

 

Акустични проекти:

 • Изработване на Стратегически карти за шум (според Закон за шума, както и Европейската Шумова Директива)
 • Изработване на проекти за редукция влиянието на шума от основен източник
 • Акустични проекти за измерване и оценка на шума
 • Акустичини проекти в областта оценка влиянието от дейността на летища (авиационен шум)

 

Повече информация може да откриете на нашият тематичен уебсайт www.шумовикарти.ею

 

Вибрационни проекти:

 • Вибродиагностика и анализ на състоянието на въртящи се машини
 • Виброанализ на състоянието на сградоцентрали и ремонтирани съоражения
 • Балансиране на въртящи се машини

 

Инсталации и монтаж: 

 • Инсталации и монтаж в областта на вибрационните измервания, мониторинг, диагностика и анализ
 • Инсталации и монтаж в областта на акустичните измервания, мониторинг, диагностика и анализ