Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Лабораторна проверка, калибриране на шумомери, калибратори и дозиметри

 

 

Като естествено продължение на повече от 18 годишен успешен ангажимент в областта на измерването и управлението на шума, СПЕКТРИ ЕООД стартира свое ново направление - Лаборатория за калибриране на шумомери, калибратори и шумови дозиметри - „СПЕКТРИ - ЛАБ“.

На 30.04.2019 г., СПЕКТРИ ЕООД получи сертификат за акредитация, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 издаден от ИА „БСА“, с уникален регистрационен номер ЛИК № 1 на изпитвателна и калибрационна лаборатория за шум - ЛИК „СПЕКТРИ - ЛАБ“.

 

ЗАПОВЕД № A 159/30.04.2019г.

 

СПЕКТРИ ЕООД, чрез лабораторията си за изпитване и калибриране, СПЕКТРИ-ЛАБ предоставя нов тип услуги на българския пазар, а именно:

  • Изпитване (шум в околна среда) - еквивалентно ниво на шум; Максмимално А - претеглено ниво на шум; Ниво на шум в мястото на въздействие, Ниво на звукова мощност.  
  • Калибриране на акустични калибратори
  • Калибриране на мултифункционални акустични калибратор
  • Калибриране на шумомери 
  • Калибриране на шумови дозиметри                                                                         

 

С тази своя инициатива, СПЕКТРИ ЕООД цели да заздрави портфолиото си от предлагани услуги в областта на измерването, оценката и калибрирането на шум и вибрации, да увеличи своя експертен потенциал и не на последно място да предостави на своите клиенти допълнително улеснение и подкрепа в техните задачи по метрологично осигуряване и качествен контрол на използваното от тях обрудване.

 

 

Повече информация относно услугите предлагани от нашата лаборатория включително подаване на заявки за калибриране и изпитване може да намерите в нашият тематичен сайт: 

www.измервания.ею